Tag Archives: แต่งคอนเทนท์เว็บไซต์เพื่อดึงดูดลูกค้า

การปรับแต่งคอนเทนท์เว็บไซต์เพื่อดึงดูดลูกค้า

การสร้างคอนเทนท์เป็นสิ่งสำคัญในหน้าเว็บไซต์ เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดความสนใจให้ผู้เข้าชมสนใจในสินค้าและบริการ ซึ่งตอนนี้การแข่งขันทางด้านคอนเทนท์ หรือการทำ seo ที่ธุรกิจต่างๆให้ความสนใจกับกลยุทธ์การสร้างคอนเทนท์กันอย่างมาก การสร้างคอนเทนท์บนตัวเว็บไซต์ของเราเอง ซึ่งคำนึงถึงความสำคัญของผู้ใช้ไม่ใช่เพียงความสวยงามของเว็บไซต์ หรือเนื้อหาที่น่าสนใจเพียงเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงความเรียบง่ายในการเข้าถึงด้วยความสะดุดตา และมีรายละเอียด นอกจากนี้พยายามสร้างเนื้อหาที่สามารถคงอยู่ได้ในระยะยาวไม่ต้องมีการเปลี่ยนอยู่บ่อยๆ ซึ่งคอนเทนท์ที่ว่านี้จะอยู่ในลักษณะของตัวอักษร ภาพ หรือวิดีโอก็ได้ขึ้นอยู่กับความสร้างสรรค์ในการนำเสนอและประเภทสินค้าของเราเอง การสร้างสไตล์ที่แตกต่าง แน่นอนว่าเราจะต้องมีคู่แข่งที่มากมายอย่างเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นทางรอดเดียวที่จะทำให้เว็บไซต์สินค้าของเราหลุดออกจากความจำเจของเว็บไซต์ได้ก็คือการสร้างความแตกต่างที่น่าประทับใจให้กับผู้ใช้อาจจะด้วยรูปแบบการเสนอใหม่ๆ หรือเนื้อหาที่สร้างสรรค์ก็ได้ การวางคอนเทนท์ไว้บนเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ของเรา ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Ads, Banner หรือรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็นการกระจายโฆษณาให้กับลูกค้าจากเว็บไซต์อื่นๆ ได้มีโอกาสพบเห็นคอนเทนท์ของเราและเพิ่มช่องทางกลับมาทางเว็บไซต์ได้มากขึ้น เพื่อเป็นการกระจายคอนเทนท์ไปสู่ผู้อื่นมากขึ้น นอกจากนี้อาจจะเลือกใช้ Blog หรือ Fanpage โดยการเลือกคอนเทนท์ประเภทนี้เราจำเป็นต้องหาเป้าหมายกลุ่มลูกค้าให้เจอก่อนอาจมีการทำวิจัยแบ่งอายุ เพศ ความสนใจ และหัวข้ออื่นๆ ออกมา เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าลูกค้ากลุ่มเหล่านี้นั้นมักเข้าเว็บไซต์ประเภทไหนอยู่บ่อยๆ ผู้ประกอบการบางรายมักเลือกที่จะเก็บคอนเทนท์ดีๆ เอาไว้บนเว็บตนเองแต่กลับละเลยที่จะคัดเลือกคอนเทนท์ดีๆ เมื่อต้องนำไปวางไว้บนเว็บไซต์ของคนอื่น ก็จะเป็นการเสียโอกาสเมื่อมีผู้เข้ามาพบเห็นแต่กลับไม่สร้างความดึงดูดใจให้เข้าไปค้นหารายละเอียดต่อ ดังนั้นเมื่อได้เว็บไซต์ของกลุ่มเป้าหมายและคอนเทนท์ที่ตรงความต้องการแล้ว ก็ควรเฝ้าติดตามผลด้วย เพื่อจะได้รู้ว่าคอนเทนท์ที่เลือกนั้นช่วยดึงดูดลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหน

Posted in: ธุรกิจ