Tag Archives: ธุรกิจ e-Commerce

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการทำ ธุรกิจ e-Commerce ให้ประสบผลสำเร็จ

การเริ่มต้นธุรกิจ e-Commerce ดำเนินการได้หลายรูปแบบและสามารถมีพัฒนาการไปตามโอกาส ในการเติบโตของธุรกิจ ดังนี้ – การลงประกาศขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางการซื้อขาย  โดยผู้ให้บริการด้านตลาดกลาง (e-Marketplace): เพื่อทดสอบตลาดด้วยสินค้าจำนวนไม่มาก  ของใช้ส่วนตัว   ของหายาก  ซึ่งทำให้ไม่ต้องยุ่งยากในการดูแลเว็บไซต์  และการติดต่อทางการเงิน – นำสินค้าออกประมูลทางอินเทอร์เน็ต:   หากคุณมีสินค่จำนวนไม่มาก หรือเป็นของที่หายาก และไม่ต้องการความยุ่งยากในการจัดการเกี่ยวกับเว็บไซต์ ก็สามารถนำสินค้านั้นมาประมูลได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการในรูปแบบนี้ เช่น eBay หรือ pramool – การใช้บริการจาก e-Commerce  สำเร็จรูป    เป็นการซื้อระบบงาน e-Commerce สำเร็จรูปเข้ามาใช้  จะหาซื้อระบบได้ง่าย ส่วนใหญ่มีมาตรฐานเดียวกัน จะทำให้ประหยัดงบประมาณและใช้เวลาไม่นานในการติดตั้ง  แต่อาจแก้ใขให้ตรงกับความต้องการหรือความเหมาะสมของธุรกิจได้ยากและหากผู้พัฒนายกเลิกไปจะไม่สามารถขอคำปรึกษาได้อีก – พัฒนาร้านค้าออนไลน์โดยจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการ ซึ่งจะเป็นผู้มีความชำนาญงาน    ทำให้การพัฒนาได้เร็ว  ตามงบประมาณที่ได้มีการจัดสรรไว้  แต่ต้องระวังข้อมูลของธุรกิจอาจถูกเปิดเผยและ   มีปัญหาในการบำรุงรักษา –  พัฒนาร้านค้าออนไลน์โดยทีมงานของตนเอง:  ใช้ทีมงานของตนเอง  ซึ่งต้องมีทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนาระบบ e-Commerce ซึ่งใช้เวลานานและต้นทุนสูง แต่สามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ค่อนข้างจะยุ่งยาก การพัฒนาหรือการสร้างเว็บไซต์ … Continue reading →

Posted in: ธุรกิจ