Tag Archives: การเขียนเว็บไซต์

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์

ปัจจุบันการสร้างเว็บไซต์ที่ดี ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของส่วนต่าง ๆ ไม่ใช่ว่าทำเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียว เพราะหาก ออกแบบเว็บไซต์ ที่มีจำนวนภาพที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์มาก ก็จะไม่ส่งผลดีต่อผลการค้นหาในระบบ Search Engine ทั้งนี้ความเหมาะสมในส่วนประกอบของการ สร้างเว็บ ที่ดีนั้นแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 1. ต้องพยายามสร้างความเหมาะสมกับ Search Engine ซึ่งตรงส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการโปรโมทเว็บไซต์ การเขียนเว็บ ที่ดีนั้น ควรจะเข้าใจการทำงานของ robot ของเหล่า Search Engine ที่จะเข้ามา เมื่อเข้ามาแล้วมันทำการเก็บค่าสิ่งใดบ้าง และนำไปประมวลผลอย่างไร ซึ่งหากเราเข้าใจโครงสร้างการทำงานของเหล่า Robot พวกนี้แล้ว เราก็สามารถที่ทำการ สร้างเว็บ ได้เหมาะสมกับ Search Engine มากที่สุด 2. ต้องพยายามสร้างความเหมาะสมกับสังคม กล่าวคือ การเขียนเว็บไซต์ ทำเพื่อการสาธารณะ ก็ควรที่จะมีส่วนที่ให้สังคมได้แสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ดูแลคอยตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องเหมาะสมอีกที และผู้ดูแลควรจะมีความเป็นกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเชิงสังคม ทั้งนี้มาตรฐานเว็บ 2.0 ซึ่งได้ผ่านที่ประชุมอินเตอร์เน็ตโลกนั้นได้เห็นพ้องว่า เว็บไซต์ควรเป็นแหล่งข้อมูลทางสังคม ที่เปิดเผย เป็นสาธารณะ และตรวจสอบดูแลกันเองภายในสังคมได้ 3. … Continue reading →

Posted in: ธุรกิจ