Tag Archives: การพัฒนาเว็บไซต์

การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการทำธุรกิจ

ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็น บริษัท องค์กร ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้บริการบนอินเทอร์เน็ตนั้น สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือการพัฒนาระบบเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย และรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น นอกจากเรื่องของความรวดเร็วของระบบ ที่มีผลทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้ความสนใจและชื่นชม มากไปกว่านั้นเรื่องของข้อมูลต่างๆ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ยังต้องให้ความสำคัญมากขึ้นอีกด้วย สำหรับหลักในการพัฒนาเว็บไซต์และระบบต่างๆให้น่าสนใจนั้นคือ 1.การพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าต่างๆโดย ผู้พัฒนาเว็บไซต์จะเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ให้เป็นเว็บไซต์โฉมใหม่ มีสองภาษาให้เลือกในเมนู ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์นั้นเป็นที่รู้จักได้กว้างขวางขึ้นในกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาจากต่างประเทศ เปิดโอกาสให้ธุรกิจมีแนวโน้มขยายตัว และส่งออกให้กับลูกค้าต่างประเทศมากยิ่งขึ้น 2.การพัฒนาเว็บไซต์โดยการอัพเดตข้อมูลข่าวสารที่ผ่านมา หรือ การจัดทำแบนเนอร์โฆษณาเว็บไซต์ขึ้น เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเว็บไซต์ได้โดยตรง ทำให้ธุรกิจได้รับความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือจากกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น และยังสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจเหล่านั้นผ่านทางการโฆษณาเว็บไซต์ให้กับกลุ่มลูกค้ารายใหม่ได้อีกด้วย 3.การพัฒนาเว็บไซต์ เป็นการปรับปรุงระบบต่างๆที่เคยมีปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้พัฒนาเว็บไซต์จะมีระบบและแนวทางที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ จะเห็นได้ว่าเว็บไซต์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่ามากบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งเว็บไซต์เป็นสื่อที่อยู่ในความควบคุมของผู้ใช้โดยสมบูรณ์ เนื่องจากผู้ใช้สามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าจะดูเว็บไซต์ใดและไม่เลือกดูเว็บไซต์ใด ได้ตามต้องการ ก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนไปดูเว็บไซต์อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากในปัจจุบันมีเว็บไซต์อยู่มากมาย และยังมีเว็บไซด์ที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ทุกวัน ผู้ใช้จึงมีทางเลือกมากขึ้น และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของเว็บไซด์ต่าง ๆ ได้ฉะนั้นแล้วเว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม มีการใช้งานที่สะดวก ย่อมได้รับความสนใจจากผู้ใช้มากกว่าเว็บไซต์ที่ดูสับสน หาอะไรไม่เจอ และการใช้เวลาในการแสดงผลแต่ละหน้านานเกินไป สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการออกแบบเว็บไซต์ไม่ดี ดังนั้นการออกแบบเว็บไซต์จึงเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างเว็บไซต์ให้ประทับใจผู้ใช้ ทำให้เขาอยากกลับเข้ามาเว็บไซต์เดิมอีก ซึ่งนอกจากจะต้องพัฒนาเว็บไซต์ที่ดีมีประโยชน์แล้ว ยังต้องคำนึงถึงการแข่งขันกับเว็บไซต์อื่น ๆ อีกด้วย

Posted in: ธุรกิจ

วิธีการการพัฒนาเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ

การพัฒนาเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญ เพราะช่องทางนี้ช่วยโปรโมตแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ทำให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือ เป็นช่องทางที่ขาดไม่ได้ของแบรนด์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ในบทความนี้เราจะบอกวิธีที่ทำให้เว็บไซต์ของธุรกิจประสบความสำเร็จ 1.รู้จักกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น เพศ อายุ พฤติกรรม รูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ล้วนเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยในการสร้างเว็บไซต์ เนื่องจากทำให้แบรนด์สามารถเลือกรูปแบบเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 2.หลีกเลี่ยงการใช้ Code ที่ไม่จำเป็น เพื่อให้เว็บไซต์โหลดได้เร็ว คอยดูอัตราส่วนของข้อมูลในการใช้เวลาในการโหลดข้อมูลน้อยกว่า 3.เลือกใช้โทนสีบนเว็บไซต์ให้สมดุลกัน เป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มความน่าสนใจบนเว็บไซต์ รวมไปถึงช่วยสร้างจุดดึงดูดและสร้างทัศนคติในด้านบวกที่มีต่อแบรนด์โดยเฉพาะภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือ 4 มีนโยบายในการทำธุรกิจที่ชัดเจน บนเว็บไซต์ควรมีการระบุถึงนโยบายในการทำธุรกิจที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น การซื้อสินค้า การชำระเงินและการขนส่งสินค้า 5.คำว่า Free ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค เป็นคำที่มีอิทธิพลทางการตลาดได้ดีกว่าคำศัพท์อื่นๆ คำว่า Free จึงเป็นอีกคำหนึ่งที่ไม่ควรพลาด 6.เพิ่มช่องทางในการติดต่อ การนำเสนอช่องทางในการติดต่อเช่น สนทนาสด และแบบฟอร์มกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร ทำให้ผู้ใช้สะดวกสบายเพิ่มความน่าเชื่อถือ 7.การจัดวางปุ่มให้เห็นและใช้งานได้สะดวก ช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมสิ่งสำคัญในการออกแบบส่วนต่อประสานบนเว็บไซต์แบรนด์ คือการตรวจสอบลิงค์เสีย (Broken Link) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาผู้ใช้ 8.ใช้โซเชียลในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นช่องทางเสริมของเว็บไซต์ช่วยทำให้แบรนด์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวกขึ้น รวมถึงยังเป็นวิธีการขยายฐานลูกค้า ไปยังกลุ่มผู้ใช้งานโซเชียลที่มีมากถึงหลายร้อยล้านคน 9.การอัพเดตข้อมูลเว็บไซต์ที่ดีช่วยเพิ่มยอดขาย มีการอัพเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพก็ช่วยดึงยอดขายที่จะตามมาในอนาคต เพราะเว็บไซต์เป็นช่องทางสำคัญที่ผู้บริโภคเชื่อมไปถึงการซื้อสินค้า

Posted in: ธุรกิจ

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์

ปัจจุบันการสร้างเว็บไซต์ที่ดี ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของส่วนต่าง ๆ ไม่ใช่ว่าทำเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียว เพราะหาก ออกแบบเว็บไซต์ ที่มีจำนวนภาพที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์มาก ก็จะไม่ส่งผลดีต่อผลการค้นหาในระบบ Search Engine ทั้งนี้ความเหมาะสมในส่วนประกอบของการ สร้างเว็บ ที่ดีนั้นแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 1. ต้องพยายามสร้างความเหมาะสมกับ Search Engine ซึ่งตรงส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการโปรโมทเว็บไซต์ การเขียนเว็บ ที่ดีนั้น ควรจะเข้าใจการทำงานของ robot ของเหล่า Search Engine ที่จะเข้ามา เมื่อเข้ามาแล้วมันทำการเก็บค่าสิ่งใดบ้าง และนำไปประมวลผลอย่างไร ซึ่งหากเราเข้าใจโครงสร้างการทำงานของเหล่า Robot พวกนี้แล้ว เราก็สามารถที่ทำการ สร้างเว็บ ได้เหมาะสมกับ Search Engine มากที่สุด 2. ต้องพยายามสร้างความเหมาะสมกับสังคม กล่าวคือ การเขียนเว็บไซต์ ทำเพื่อการสาธารณะ ก็ควรที่จะมีส่วนที่ให้สังคมได้แสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ดูแลคอยตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องเหมาะสมอีกที และผู้ดูแลควรจะมีความเป็นกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเชิงสังคม ทั้งนี้มาตรฐานเว็บ 2.0 ซึ่งได้ผ่านที่ประชุมอินเตอร์เน็ตโลกนั้นได้เห็นพ้องว่า เว็บไซต์ควรเป็นแหล่งข้อมูลทางสังคม ที่เปิดเผย เป็นสาธารณะ และตรวจสอบดูแลกันเองภายในสังคมได้ 3. … Continue reading →

Posted in: ธุรกิจ

เป้าหมายและวิธีวางแผนเพื่อธุรกิจที่ต้องการพัฒนาเว็บไซต์

การสร้างเว็บไซต์นอกเหนือจากการใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อออกแบบ สร้างภาพกราฟิกสำหรับตกแต่ง และใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์อย่าง Dreamweaver เพื่อจัดหน้าเว็บเพจ แต่ความจริงแล้วงานดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหมดเท่านั้น เพราะหากคุณต้องการเว็บไซต์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จ ก็จำเป็นจะต้องมีการเตรียมการที่ดี ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เช่นเดียวกับการพัฒนาโครงการประเภทอื่นโดยทั่วไป การสร้างเว็บไซท์ที่มีคุณภาพมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอยู่มากมาย ซึ่งเราจะต้องหาข้อมูล วิเคราะห์ และตัดสินใจก่อนที่จะถึงขั้นลงมือทำจริง โดยสิ่งแรกที่นักพัฒนาเว็บควรทำเมื่อเริ่มต้นพัฒนาเว็บไซต์ กำหนดกรอบกระบวนการทำงานที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนของการพัฒนาเว็บและรายละเอียดของงานในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ เพื่อให้การพัฒนาเว็บเป็นไปอย่างมีแบบแผน ถึงแม้ว่าการกำหนดกรอบการทำงานจะเป็นขั้นตอนที่มีความยุ่งยากแต่ก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การพัฒนาเว็บสำเร็จลุล่วงตรงตามวัตถุประสงค์ได้ เพราะกรอบการทำงานจะช่วยป้องกันความผิดพลาด  และความสับสนในระหว่างการพัฒนาเว็บ โดยนักพัฒนาเว็บสามารถย้อนกลับมาตรวจสอบงานตามกรอบการทำงานในภายหลังได้ การกำหนดเป้าหมายและวางแผนพัฒนาเว็บไซต์ 1. กำหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเว็บไซท์นี้ต้องการนำเสนอหรือต้องการให้เกิดผลอะไร 2. กำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เพื่อจะได้รู้ว่าผู้ชมหลักของเราคือใคร และออกแบบเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการหรือโดยใจผู้ชมกลุ่มนั้นให้มากที่สุด 3. เตรียมแหล่งข้อมูล เนื้อหาหรือข้อมูลคือสาระสำคัญที่แท้จริงของเว็บไซต์ เราต้องรู้ว่าข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้จะมาจากแหล่งใดได้บ้าง 4. เตรียมทักษะหรือบุคลากร การสร้างเว็บไซต์ต้องอาศัยทักษะหลายๆด้าน เช่นในการเตรียมเนื้อหา ออกแบบกราฟิก เขียนโปรแกรม และการดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น 5. เตรียมทรัพยากรต่างๆที่จำเป็น เช่น โปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์ โปรแกรมสำหรับสร้างกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดีย โปรแกรมยูทิลิตี้อื่นๆที่ต้องใช้การจดทะเบียนโดเมนเนม ตลอดจนการเตรียมหาผู้ให้บริการรับฝากเว็บไซต์และเลือกแผนบริการที่เหมาะสม

Posted in: ธุรกิจ