Tag Archives: การจัดทำเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ

แนวทางการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ

การทำเว็บไซต์ในปัจจุบัน มีผู้ให้บริการมากมายทั้งแบบที่เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูป และเว็บไซต์ Custom made ที่ทำขึ้นเฉพาะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะธุรกิจนั้นๆ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้ 1.การเลือกเนื้อหาเว็บไซต์ ถือเป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นทำเว็บไซต์ ทั้งการจัดโครงสร้าง และ ความ นิยมของเว็บไซต์ สำหรับผู้เริ่มต้น ควรเริ่มต้นจากการสำรวจตัวเอง ว่าชอบหรือสนใจสิ่งใดมากที่สุด หรือมีความรู้เชี่ยวชาญด้านใดมากที่สุด 2.โครงสร้างของเว็บไซต์ มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการที่จะทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชม สามารถค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ได้อย่างเป็นระบบ โดยจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของประเภทของผู้เข้าเยี่ยมชม เพราะผู้เยี่ยมชมแต่ละประเภทจะค้นหาข้อมูลที่แตกต่างกัน 3.สามารถดูเว็บไซต์ได้ในหลายบราวเซอร์ การทำเว็บไซต์ควรจะทำเพื่อให้สามารถดูได้จากทุกๆ Version ของ Software ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Netscape Communicator Internet Explorer หรือ อื่นๆ การทำให้ทุกคนดูได้นี้ ถือว่าเป็นการขยายฐานของผู้เข้าเยี่ยมชม 4.ความเร็วในการโหลดเว็บไซต์ สำหรับหน้าแรกของเว็บไซต์ไม่ควรให้โหลดข้อมูลช้า ปัจจัยที่จะกระทบต่อความเร็ว ได้แก่ ขนาดของรูปภาพที่ใช้ จำนวนของรูปภาพที่ใช้และปริมาณของตัวอักษรที่อยู่บนหน้านั้นๆ 5.ความง่ายในการค้นหาข้อมูล ปัจจัยหลักนั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างของเว็บไซต์ตั้งแต่ตอนแรกที่มีการจัดโครงสร้างและจัดกลุ่มของข้อมูล นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ อย่างเช่น การมี Navigator bar หรือ แถบนำทางในทุกๆหน้าของเว็บไซต์ และถ้าสามารถให้บริการ Search … Continue reading →

Posted in: ธุรกิจ