บัตรเครดิตสำหรับผู้ที่มีเครดิตไม่ดี ไม่มีเครดิตและใช้บัตรเครดิตได้หลายประเภท

เราอยู่ในโลกแห่งเครดิต สถาบันการธนาคารส่วนใหญ่เสนอรูปแบบสินเชื่อที่แตกต่างกันตั้งแต่บัตรเครดิตไปจนถึงสินเชื่อที่มีลายเซ็น

คนส่วนใหญ่มักพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์สินเชื่อที่ไม่ดี เช่นFINDERCARDSคำตัดสินของศาล การล้มละลาย การครอบครอง การยึดสังหาริมทรัพย์ และการผิดสัญญาเงินกู้ เนื่องจากขาดความรู้ทางการเงินและวินัยที่เพียงพอ ซึ่งมักจะทำให้พวกเขาได้รับเครดิตในอนาคตได้ยาก เครดิตคืออะไรกันแน่?

  • เครดิตหมายความว่าคุณได้รับบริการหรือเงินช่วยเหลือให้เช่าเพื่อวัตถุประสงค์ของคุณเอง คุณมักจะผูกพันกับสัญญาหรือข้อตกลงที่จะชำระคืนในอนาคตตามที่ตกลงกับผู้ให้กู้หรือผู้ให้บริการ เครดิตมีอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินกู้ การจำนอง เงินกู้ลายเซ็น หรือบัตรเครดิต
  • สถาบันการเงินหรือหน่วยงานให้กู้ยืมทุกแห่งจะตรวจสอบประวัติเครดิตของคุณก่อน ก่อนที่พวกเขาจะพิจารณาให้เครดิตแก่คุณ หากคุณเคยผิดนัดในสินเชื่อหรือเงินกู้มาก่อน หรือมีประวัติเครดิตไม่ดี คุณจะพบว่าการได้รับเครดิตนั้นแทบจะเป็นเรื่องยากทุกครั้งที่คุณสมัคร

อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้สำหรับคุณที่จะปรับปรุงประวัติเครดิตที่ไม่ดีหรือสร้างประวัติเครดิตที่ดีใหม่โดยการซ่อมแซมเครดิตที่ไม่ดีของคุณ ซึ่งจะทำให้เครดิตของคุณมีความคุ้มค่าขึ้นใหม่ กระบวนการนี้เรียกว่าการซ่อมแซมเครดิต เป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคที่มีประวัติเครดิตไม่ดีพยายามสร้างความน่าเชื่อถือทางเครดิตอีกครั้ง

แม้ว่าจะมีบริษัทซ่อมเครดิตมากมายในปัจจุบันที่สัญญาว่าจะซ่อมเครดิตที่ไม่ดีให้กับคุณ แต่ถ้าคุณสามารถทำตามคำแนะนำง่ายๆ ได้ เป็นไปได้มากที่คุณจะทำเอง – เพราะทั้งหมดนี้เป็นเครดิตของคุณ

หากคุณซ่อมแซมเครดิตที่ไม่ดีของคุณ มันจะทำให้คุณได้รับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อรถยนต์ หรือสินเชื่อบ้าน อย่างไรก็ตาม ด้วยอันดับเครดิตที่ไม่ดี คุณอาจไม่สามารถได้รับเงินกู้หรืออยู่ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่สูงและเงื่อนไขที่ไม่จำเป็นอื่นๆ อีกหลายประการ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณจะต้องซ่อมแซมเครดิตของคุณหากคุณมีเครดิตไม่ดี คุณจะได้รับคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับวิธีการทำสิ่งนี้อย่างง่ายดายในหนังสือเล่มนี้

คะแนนเครดิตของคุณ – คุณจะปรับปรุงได้อย่างไร

คะแนนเครดิตของคุณมีความสำคัญมากในการทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ ที่คุณทำหรือตั้งใจจะทำในอนาคต ดังนั้น เป็นการดีที่คุณจะรู้ว่าคะแนนของคุณคืออะไร เข้าใจความหมายของคะแนน และเรียนรู้วิธีที่คุณสามารถปรับปรุงได้หากคะแนนยังไม่ดีพอ

 

Posted in: Uncategorized

Comments are closed.