ยูนิฟอร์มและลักษณะที่สามารถระบุตัวตนได้ชัดเจนที่สุด

การวิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสามารถถูกมองว่ามีความสามารถ เชื่อถือได้ ฉลาด และช่วยเหลือดีเมื่อถูกถ่ายภาพในชุดเครื่องแบบตำรวจ ยูนิฟอร์มหรือในทางกลับกัน พลเรือนสามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์ความขุ่นเคือง ความเกลียดชัง การครอบงำ และพฤติกรรมรุนแรง เพียงแค่สีของเครื่องแบบยูนิฟอร์มที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสวมอยู่คุณลักษณะที่สามารถระบุตัวตนได้ชัดเจนที่สุดของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคือมีเครื่องแบบเครื่องหมายการค้า

เครื่องแบบมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ตำรวจสื่อถึงความเข้มแข็งและความแน่นอน ยูนิฟอร์มการวิจัยชี้ให้เห็นว่าเสื้อผ้ามีผลกระทบอย่างมากต่อการรับรู้ของผู้คน และเป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นกัน พลังทางสังคมของเครื่องแบบโดย Leonard Bickman ยูนิฟอร์มอธิบายการทดลองที่ออกแบบมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของการแต่งกายแบบมืออาชีพ คนเดินเท้าถูกสุ่มเข้าหาและสั่งให้ผู้ช่วยถอยออกจากป้ายรถเมล์หรืองานอื่นๆ

เครื่องแบบของตำรวจเป็นประจำนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตรวจสอบ

ผู้ช่วยวิจัยแต่งกายสลับกันในชุดลำลองแบบสตรีท ชุดคนส่งนม หรือชุดเครื่องแบบตำรวจที่มีตราสัญลักษณ์ แต่ไม่มีอาวุธ เฉพาะเครื่องแบบตำรวจเท่านั้นที่ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในระดับสูงตลอดหลายปีที่ผ่านมา ยูนิฟอร์มประสบการณ์ได้พิสูจน์แล้วว่าเพียงแค่เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่มีผลอย่างมากในการสร้างอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในขั้นต้น ผลกระทบทางจิตของเครื่องแบบยูนิฟอร์มบังคับใช้กฎหมายช่วยในการปฏิบัติตามกฎหมายและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุเครื่องแบบบังคับใช้กฎหมายด้วยแง่มุมที่หลากหลายของแต่ละบุคคลมีความสำคัญ

ต่อภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสายงาน มากกว่าการจดจำภาพที่ต้องการความเคารพยูนิฟอร์ม เครื่องแบบตำรวจมีความโดดเด่นทั้งในด้านการใช้งานและเป็นกลางจากเครื่องแบบอื่นๆ ยูนิฟอร์มความใส่ใจที่จำเป็นต่อรายละเอียดเฉพาะทางและการบำรุงรักษาเกียร์/เครื่องแบบของตำรวจเป็นประจำนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตรวจสอบการทำงานของเกียร์อย่างเหมาะสม และไม่ใช่แค่เรื่องประสิทธิภาพหรือผลกำไรที่สูงขึ้นเท่านั้น ยูนิฟอร์มคุณภาพและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเครื่องมือแต่ละชุดในเครื่องแบบอาจเป็นความแตกต่างระหว่างชีวิตและความตายของเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ

ผลการเรียนโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสองเกรดภายในสิ้นปีที่มีการนำนโยบาย

คู่หู/เจ้าหน้าที่อื่นๆ และอาจรวมถึงประชากรทั่วไป ปัจจุบัน เครื่องแบบตำรวจสมัยใหม่เป็นที่ยอมรับในหน่วยงานส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ ยูนิฟอร์มและได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงหลักการเหล่านี้หลายประการเจ้าหน้าที่รายงานว่าความรุนแรงและความไม่ลงรอยกันลดลงอย่างมาก ยูนิฟอร์มพนักงานและผลการเรียนโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสองเกรดภายในสิ้นปีที่มีการนำนโยบายเครื่องแบบมาใช้ มันอาจเป็นเพียงอุบัติการณ์ร่วมกัน ดูเหมือนไม่น่า

จะเป็นไปได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเมื่อโรงเรียนใช้นโยบายที่เป็นแบบเดียวกัน ยูนิฟอร์มจะเป็นการส่งข้อความที่ชัดเจนและชัดเจนไปยังผู้ปกครองและนักเรียนเหมือนกัน เป็นการบอกว่านี่เป็นองค์กรแบบรวมซึ่งทุกคนถูกมองว่าเท่าเทียมกันและจะได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ โรงเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ ยูนิฟอร์มไม่ใช่การอวดหรือให้คะแนนแฟชั่น

 

Posted in: สินค้า

Comments are closed.